Privacyverklaring
Verkeerscentrum.nl

Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je bij ons je rijlessen wilt volgen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag.

Afgeven van je persoonsgegevens

Via onze website Verkeerscentrum.nl verzamelen wij en verwerken wij privacygevoelige informatie. Mocht je interesse hebben in een te volgen rijopleiding bij Verkeerscentrum.nl, dan kunnen wij via het inschrijfformulier op de website of aan de balie om de volgende gegevens vragen:

 • Naam en voornaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres

Alleen de gegevens die jij verstrekt hebt bij de aanmelding, middels het inschrijfformulier en/of bij de Bovag lesovereenkomst, worden door Verkeeerscentrum.nl verwerkt. Ook verwerken wij enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens:
 • Om lessen in te boeken in de agenda
 • Rijles planning
 • De rijlesapp waarbij je zelf het pakket, de planning en de betalingen kunt zien die je hebt gedaan
 • Bijhouden van de voortgang van de lessen op de instructie vorderingenkaart
 • Om contact met jou op te nemen om rijlessen te plannen
 • Informeren over producten en diensten welke aansluiten bij jouw rijopleiding
 • Je te herinneren aan afspraken met de rijschool
 • Zorgen voor een goede dienstverlening
Bewaren van de gegevens:

Jouw gegevens worden in ons Dation Dashboard systeem bewaard zolang de rijopleiding duurt en tot 7 jaar na het beëindigen daarvan, zodat wij kunnen voldoen aan de wettelijke bewaartermijn van de financiële gegevens. Alle overige gegevens zoals instructiekaart, de Bovag lesovereenkomst en het papieren inschrijfformulier zal na direct na de rijopleiding worden vernietigd.

Verstrekking aan derden:

Verkeerscentrum.nl zal in bepaalde situaties, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen of wanneer dit wettelijk verplicht is, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Nieuwsbrieven:

Wij kunnen indien jij hier toestemming voor hebt gegeven, per email een nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie via email wordt een afmeld mogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben om email van ons te ontvangen. Ook kun je zelf aan ons doorgeven als je email meer van ons wil ontvangen.

Reviews:

Wij zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Wil je een review schrijven, kies dan zelf of je persoonlijke gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Voor ons zijn de reviews alleen bedoeld om ons product waar nodig te verbeteren.

Beveiliging persoonsgegevens:

Verkeerscentrum.nl hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Wij zijn bovendien wettelijk verplicht om te zorgen voor een goede beveiliging van jouw gegevens. Daarom hebben wij de volgende maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens:

 • Beveiliging met een wachtwoord
 • Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt en door derden waarmee Verkeerscentrum.nl een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten
 • Verwerking van persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register
 • Bij een data lek zullen wij jou hierover ten spoedigst informeren
Inzage en wijziging van jouw gegevens:

Je hebt altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met ons via info@verkeerscentrum.nl

Newsletter

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte
van de leukste acties!

Altijd als eerst op de hoogte van het laatste nieuws en de leukste acties? Schijf je in voor de nieuwsbrief!

bookus

Volg een
proefles

Maak je liever eerst even kennis voor je start?
Vraag dan direct een proefles aan!